TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI MINH KHAI


1 nhận xét:

SCUNMAX nói... / 23:36 30 tháng 3, 2009  

9 render ! Nhưng theo ngu ý của anh thì:
- Sàn và cột nên giảm bớt độ bóng sẽ đẹp hơn.
- Giải quyết góc nhọn ở điểm tụ bằng 1 góc vát tù thì sẽ hay hơn.