Lamborghini Murcielago1 nhận xét:

nhoc_coi nói... / 09:03 27 tháng 8, 2008  

hàng tuyển đây.hic.tuổi trẻ tài cao vất vưởng. nhg chị thích con màu đỏ cơ. làm cho c màu đỏ đi ku*ng